SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

DLA RODZICÓW


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

portal o nowoczesnej edukacji

 

 

tik-tak

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2017/18

PLAN LEKCJI

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śląskim  ogłasza nabór dzieci z rocznika 2011 należących do obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 .
Formalności związane ze zgłoszeniem  dziecka należy  dopełnić w terminie od 19 lutego do 16 marca  2018 r. w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8:00 -15:00 . Rekrutacja dzieci spoza obwodu rozpocznie się w dniu 5 marca 2018 r. i będzie trwała do 19 marca 2018 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji  będą dostępne od 5 marca 2018 r. na stronie internetowej szkoły www.szp2.republika.pl w zakładce – rekrutacja
Osoba zgłaszająca powinna posiadać dokument potwierdzający jej tożsamość.

OGŁOSZENIE

Bardzo prosimy Państwa o wsparcie rozwoju edukacji w naszej szkole i przekazanie w ramach 1% kwoty na konto  „Stowarzyszenie  razem na szybiku”  w którym działamy nr KRS 0000393290 z podaniem celu szczegółowego „wspieranie edukacji w SP 2 w Wodzisławiu Śląskim” Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowych pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego

I MIEJSCE Festiwal Kreatywności

OGŁOSZENIE

Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych w SP 2 – luty 2018

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

„Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości”.

Szkoła Podstawowa nr 2 pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kreatywność i j. angielski kluczem do przyszłości”. Dotacja w wysokości 137 614,64zł. przeznaczona jest w głównej mierze na doskonalenie nauczycieli – 8 osób weźmie udział w zagranicznych kursach języka angielskiego oraz kursach kreatywnych metod nauczania, a zdobytą wiedzę będą następnie wykorzystywać na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Planujemy od września min. dodatkowe zajęcia z kreatywności, wzbogacanie słownictwa j. angielskiego na wybranych zajęciach - elementy CLIIL, wdrażanie projektów e-Twinning, aplikowanie o środki na wymianę dzieci klas starszych w ramach Erasmus Akcja 2.

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin wywieszony na frontowej ścianie przy wejściu od ulicy Ks. Roboty.

Należy także stosować się do zasad korzystania z boiska umieszczonych na tablicy informacyjnej.

Korzystanie z boiska przez osoby postronne jest możliwe po zawiadomieniu szkoły  np. telefonicznym - tel SP2 324563127 (pon.- pt. 8.00-14.00) lub mailowym (sp2@wodzislaw-slaski.pl) podając datę, godziny oraz nazwisko i imię osoby pełnoletniej odpowiedzialnej  za grupę korzystającą z boiska.

REGULAMIN PLACU ZABAW

Przypominamy, że obiekt jest monitorowany.

Dyrektor szkoły Joanna Kulińska

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2016/2017          

Aby zapewnić Rodzicom pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2016/2017 wybrała Państwa Placówka Oświatowa, uruchomiliśmy specjalną stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży

Zdjęcia z remontów placówki

Zdjęcia z remontów placówki

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Nakrętki dla Kajetana

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

PREZENTACJA SZKOŁY

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Edunews.pl - Portal o nowoczesnej edukacji

 


by Paweł Magiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW