SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

DLA RODZICÓW


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

portal o nowoczesnej edukacji

 

 

tik-tak

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2017/18

PLAN LEKCJI

I MIEJSCE Festiwal Kreatywności

OGŁOSZENIE

Wieczór kolęd połączony z KIERMASZEM BOŻONARODZENIOWYM

Konkurs na stroik świąteczny

Rekrutacja do nowego projektu edukacyjnego"Kompetentnie wykształceni"

Serdeczne podziękowanie

„Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości”.

Szkoła Podstawowa nr 2 pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kreatywność i j. angielski kluczem do przyszłości”. Dotacja w wysokości 137 614,64zł. przeznaczona jest w głównej mierze na doskonalenie nauczycieli – 8 osób weźmie udział w zagranicznych kursach języka angielskiego oraz kursach kreatywnych metod nauczania, a zdobytą wiedzę będą następnie wykorzystywać na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Planujemy od września min. dodatkowe zajęcia z kreatywności, wzbogacanie słownictwa j. angielskiego na wybranych zajęciach - elementy CLIIL, wdrażanie projektów e-Twinning, aplikowanie o środki na wymianę dzieci klas starszych w ramach Erasmus Akcja 2.

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin wywieszony na frontowej ścianie przy wejściu od ulicy Ks. Roboty.

Należy także stosować się do zasad korzystania z boiska umieszczonych na tablicy informacyjnej.

Korzystanie z boiska przez osoby postronne jest możliwe po zawiadomieniu szkoły  np. telefonicznym - tel SP2 324563127 (pon.- pt. 8.00-14.00) lub mailowym (sp2@wodzislaw-slaski.pl) podając datę, godziny oraz nazwisko i imię osoby pełnoletniej odpowiedzialnej  za grupę korzystającą z boiska.

REGULAMIN PLACU ZABAW

Przypominamy, że obiekt jest monitorowany.

Dyrektor szkoły Joanna Kulińska

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2016/2017          

Aby zapewnić Rodzicom pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2016/2017 wybrała Państwa Placówka Oświatowa, uruchomiliśmy specjalną stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży

Zdjęcia z remontów placówki

Zdjęcia z remontów placówki

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Nakrętki dla Kajetana

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

PREZENTACJA SZKOŁY

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Edunews.pl - Portal o nowoczesnej edukacji

 


by Paweł Magiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW