SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

DLA RODZICÓW


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

portal o nowoczesnej edukacji

 

 

tik-tak

 

 

 

 

 

List Ministra Edukacji Narodowej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
1 września o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Msza święta
o godzinie 8.00 w kościele w Jedłowniku.
Prosimy rodziców uczniów klasy I o przyniesienie rogów obfitości.

Nabór dzieci z rocznika 2009 odroczonych oraz 2010 chętnych do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PLAN LEKCJI

Nowe zabawki w świetlicy

zdjęcia

Szkolna świetlica wzbogaciła się o nowe klocki, puzzle, różnokształtne elementy i inne zabawki, zakupione dzięki funduszom zdobytym podczas Świetlicowego Święta Owoców. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu "owocowego kiermaszu" - dzięki Wam wychowankowie świetlicy mogą rozwijać swoje umiejętności, zarazem świetnie się bawiąc.
Joanna Mańka

Festiwal nauki

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Zdjęcia z remontów placówki w 2015 r. 

OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA EDUKACYJNA KURSOR

JUBILEUSZ 120-LECIA SZKOŁY 13.06.2015

JUBILEUSZ 120-LECIA NASZEJ SZKOŁY

Certyfikaty Jakosci Kształcenia Ortografii Jezyka Polskiego

Ogłoszenie

W związku ze zmianą druku legitymacji szkolnej informuję Rodziców, że wydane legitymacje są ważne do ukończenia przez ucznia szkoły pod warunkiem wpisania na legitymacji numeru PESEL.  Wpisu dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. Legitymacje bez numeru PESEL nie upoważniają do przejazdu ulgowego koleją i uczeń (jego rodzic) może zapłacić karę. 
Proszę zatem, aby dzieci przyniosły legitymacje do sekretariatu  najlepiej do końca tego tygodnia, gdzie zostanie dopisany numer PESEL i opieczętowany  małą pieczęcią szkoły. 

Joanna Kulińska

Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” w SP 2

Nakrętki dla Kajetana

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

PREZENTACJA SZKOŁY

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin wywieszony na frontowej ścianie przy wejściu od ulicy Ks. Roboty.

Należy także stosować się do zasad korzystania z boiska umieszczonych na tablicy informacyjnej.

Korzystanie z boiska przez osoby postronne jest możliwe po zawiadomieniu szkoły  np. telefonicznym - tel SP2 324563127 (pon.- pt. 8.00-14.00) lub mailowym (sp2@wodzislaw-slaski.pl) podając datę, godziny oraz nazwisko i imię osoby pełnoletniej odpowiedzialnej  za grupę korzystającą z boiska.

Przypominamy, że obiekt jest monitorowany.

Dyrektor szkoły Joanna Kulińska

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Edunews.pl - Portal o nowoczesnej edukacji

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Wychowanie do dobrze pojmowanej tolerancji


by Paweł Magiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW