SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

 

 

DLA RODZICÓW


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

portal o nowoczesnej edukacji

 

 

tik-tak

 

 

 

 

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Zdjęcia z remontów placówki w 2015 r. 

OFERTA FIRMY MAWI

PLAN LEKCJI

OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA EDUKACYJNA KURSOR

JUBILEUSZ 120-LECIA SZKOŁY 13.06.2015

JUBILEUSZ 120-LECIA NASZEJ SZKOŁY

Podziękowanie

W imieniu całej społeczności szkolnej pięknie dziękuje Państwu za pomoc w organizacji Jubileuszu naszej szkoły. Dziękuję za udział w mszy oraz  uroczystościach w szkole, za pomoc przy organizacji festynu, dekoracji szkoły, sponsoring oraz każdy nawet najdrobniejszy gest umożliwiający nam przeprowadzenie tego dużego przedsięwzięcia. Wykaz sponsorów i darczyńców znajduje się na stronie www. szkoły. 
Relacja fotograficzna będzie także dostępna niebawem. 
Można jeszcze nabyć w sekretariacie biuletyn jubileuszowy o działalności szkoły (5zł) oraz kalendarz ścienny na rok 2016 (25 zł).

Joanna Kulińska

 

List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie darmowych podręczników

Informacja dla rodziców

Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian

Ogłoszenie

W związku ze zmianą druku legitymacji szkolnej informuję Rodziców, że wydane legitymacje są ważne do ukończenia przez ucznia szkoły pod warunkiem wpisania na legitymacji numeru PESEL.  Wpisu dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. Legitymacje bez numeru PESEL nie upoważniają do przejazdu ulgowego koleją i uczeń (jego rodzic) może zapłacić karę. 
Proszę zatem, aby dzieci przyniosły legitymacje do sekretariatu  najlepiej do końca tego tygodnia, gdzie zostanie dopisany numer PESEL i opieczętowany  małą pieczęcią szkoły. 

Joanna Kulińska

Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” w SP 2

Z przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły Małgorzta Duda
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Gratulujemy!!!


opiekun mgr Iwona Kubala

 

Nakrętki dla Kajetana

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W dniach 11-17.09.2014 w naszej szkole przeprowadzana była ewaluacja zewnętrzna..Badanie to miało na celu sprawdzenie przez  zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach jak nasza placówka spełnia wymagania Państwa wobec szkół w Polsce.
Miło jest mi poinformować Rodziców, że nasza "dwójka" została oceniona wysoko (B) w 8 wymaganiach i bardzo wysoko (A) w 4 wymaganiach. Cały raport można przeczytać na stronie www.npseo.pl. Wszystkim zaangażowanym w badanie (ankiety, wywiady)serdecznie dziękuję. Raport natomiast posłuży szkole do dalszego doskonalenia pracy.

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

List Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Lista usprawnień

PREZENTACJA SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin wywieszony na frontowej ścianie przy wejściu od ulicy Ks. Roboty.

Należy także stosować się do zasad korzystania z boiska umieszczonych na tablicy informacyjnej.

Korzystanie z boiska przez osoby postronne jest możliwe po zawiadomieniu szkoły  np. telefonicznym - tel SP2 324563127 (pon.- pt. 8.00-14.00) lub mailowym (sp2@wodzislaw-slaski.pl) podając datę, godziny oraz nazwisko i imię osoby pełnoletniej odpowiedzialnej  za grupę korzystającą z boiska.

Przypominamy, że obiekt jest monitorowany.

Dyrektor szkoły Joanna Kulińska

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Edunews.pl - Portal o nowoczesnej edukacji

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Wychowanie do dobrze pojmowanej tolerancji


by Paweł Magiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW