SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

portal o nowoczesnej edukacji


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

tik-tak

 

 

 

 

 

 

Jest taka szkoła...

PLAN  REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH

 

Z przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły Małgorzta Duda
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Gratulujemy!!!


opiekun mgr Iwona Kubala

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śl.  ogłasza nabór dzieci z rocznika 2008 i 2009 do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 .
Formalności związane ze zgłoszeniem  dziecka należy  dopełnić w terminie od 2 – 20 marca 2015 r. w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8:00 -15:00 .
Osoba zgłaszająca powinna posiadać dokument potwierdzający jej tożsamość.

REGULAMIN REKRUTACJI

Plan lekcji obowiązujący od 19.01.2015

 

Nakrętki dla Kajetana

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W dniach 11-17.09.2014 w naszej szkole przeprowadzana była ewaluacja zewnętrzna..Badanie to miało na celu sprawdzenie przez  zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach jak nasza placówka spełnia wymagania Państwa wobec szkół w Polsce.
Miło jest mi poinformować Rodziców, że nasza "dwójka" została oceniona wysoko (B) w 8 wymaganiach i bardzo wysoko (A)w 4 wymaganiach. Cały raport można przeczytać na stronie www.npseo.pl. Wszystkim zaangażowanym w badanie (ankiety, wywiady)serdecznie dziękuję. Raport natomiast posłuży szkole do dalszego doskonalenia pracy.

Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem

KLUBY PIŁKARSKIE

UBEZPIECZENIE

Aby zapewnić Państwu oraz Rodzicom pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2014/2015 wybrała Państwa Placówka Oświatowa uruchomiliśmy specjalną stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży w Państwa  Placówce Oświatowej, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt  do Ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Hasło  dostępu  do strony www.ubezpieczeniwszkole.pl dla Państwa Placówki Oświatowej to: i654299

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW rok  szkolny  2014/2015

Stypendium socjalne - informacja dla rodziców

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Uchwała w sprawie wyprawki szkolnej

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

Wszyscy rodzice mają pełny dostęp do:

OCEN, FREKWENCJI, OGŁOSZEŃ, PLANU LEKCJI I ZMIAN SPOWODOWANYCH ZASTĘPSTWAMI, INFORMACJI, TERMINARZA, SPRAWDZIANÓW, WYDARZEŃ, ZEBRAŃ, PODRĘCZNIKÓW ITP.

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

List Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Lista usprawnień

PREZENTACJA SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin wywieszony na frontowej ścianie przy wejściu od ulicy Ks. Roboty.

Należy także stosować się do zasad korzystania z boiska umieszczonych na tablicy informacyjnej.

Korzystanie z boiska przez osoby postronne jest możliwe po zawiadomieniu szkoły  np. telefonicznym - tel SP2 324563127 (pon.- pt. 8.00-14.00) lub mailowym (sp2@wodzislaw-slaski.pl) podając datę, godziny oraz nazwisko i imię osoby pełnoletniej odpowiedzialnej  za grupę korzystającą z boiska.

Przypominamy, że obiekt jest monitorowany.

Dyrektor szkoły Joanna Kulińska

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Edunews.pl - Portal o nowoczesnej edukacji

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE

Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej informuje o organizowanej akcji zbierania nakrętek.

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

,,Koń moim przyjacielem - hipoterapia krok do lepszego poznania świata

Zarząd Fundacji ,,Wspólnota Dobrej Woli'' w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór
kandydatów na uczestników projektu:
,,Koń moim przyjacielem - hipoterapia krok do lepszego poznania świata"

szczegóły

Warto być dobrym

Wychowanie do dobrze pojmowanej tolerancji


by Paweł Magiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW