SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

im.Juliana Tuwima


w Wodzisławiu Śląskim

  
 

portal o nowoczesnej edukacji


Sześciolatek w szkole
strona dla rodziców

tik-tak

 

 

 

 

 

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

PLAN LEKCJI

JUBILEUSZ 120-LECIA SZKOŁY 13.06.2015

JUBILEUSZ 120-LECIA NASZEJ SZKOŁY

Jest taka szkoła...

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW rok  szkolny  2015/2016

Wakacje w Wodzisławiu Śląskim

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Gala Laureatów

Podziękowanie

W imieniu całej społeczności szkolnej pięknie dziękuje Państwu za pomoc w organizacji Jubileuszu naszej szkoły. Dziękuję za udział w mszy oraz  uroczystościach w szkole, za pomoc przy organizacji festynu, dekoracji szkoły, sponsoring oraz każdy nawet najdrobniejszy gest umożliwiający nam przeprowadzenie tego dużego przedsięwzięcia. Wykaz sponsorów i darczyńców znajduje się na stronie www. szkoły. 
Relacja fotograficzna będzie także dostępna niebawem. 
Można jeszcze nabyć w sekretariacie biuletyn jubileuszowy o działalności szkoły (5 zł) oraz kalendarz ścienny na rok 2016 (25 zł).

Joanna Kulińska

 

List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie darmowych podręczników

Informacja dla rodziców

Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian

 

Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych

Ogłoszenie

W związku ze zmianą druku legitymacji szkolnej informuję Rodziców, że wydane legitymacje są ważne do ukończenia przez ucznia szkoły pod warunkiem wpisania na legitymacji numeru PESEL.  Wpisu dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. Legitymacje bez numeru PESEL nie upoważniają do przejazdu ulgowego koleją i uczeń (jego rodzic) może zapłacić karę. 
Proszę zatem, aby dzieci przyniosły legitymacje do sekretariatu  najlepiej do końca tego tygodnia, gdzie zostanie dopisany numer PESEL i opieczętowany  małą pieczęcią szkoły. 

Joanna Kulińska

Z przyjemnością informuję, że szkoła otrzymała dofinansowanie  na budowę placu zabaw w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Konkursu. Dofinansowanie wynosi 12.000 zł. Aby wybudować plac zabaw potrzebny jest wkład własny: wsparła nas  Rada dzielnicy -5.000 zł oraz zgodnie z decyzją zarządu rady rodziców przeznaczyliśmy na ten cel 5.000 zł ze składek rodziców. Wkładem własnym będą także prace przy adaptacji terenu.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Ogłoszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śl.  zaprasza wszystkich rodziców dzieci zapisanych  do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016  na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. (tj. środa) o godz. 17:00 w świetlicy szkolnej.
Celem spotkania będzie omówienie spraw związanych z organizacją roku szkolnego.

Dyrektor szkoły – mgr Joanna Kulińska

 

PODZIĘKOWANIE ZA DZIEŃ CZEKOLADY

Ogłoszenie

Witam serdecznie. Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


1. Dzień 1 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dla klas I-V. Klasa VI pisze w tym dniu egzamin. W dniach od 2, 3 i 7 kwietnia uczniowie mają przerwę świąteczną. Rodziców zainteresowanych zapewnieniem dzieciom opieki świetlicowej  w tych dniach proszę o kontakt z wychowawcą. 
2. W związku z koniecznością aktualizacji danych w Systemie Informacji Oświatowej proszę rodziców o informację o zmianach dotyczących zamieszkania dziecka  jeśli taka nastąpiła w tym roku szkolnym. Informację przekazać mailowo lub telefonicznie.
3. Przypominam rodzicom dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, że zgodnie z zaleceniami uczniowie Ci objęci są pomocą w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych  lub innych na terenie szkoły i za zgodą rodzica. Proszę zatem w przypadku rezygnacji z ww zajęć o pisemną informację rodzica o dacie rezygnacji wraz z podaniem przyczyny (można skorzystać z Librusa). W przypadku kolizji różnego rodzaju zajęć dodatkowych, warto osobiście uzgadniać nowe, alternatywne terminy. Proszę pamiętać, że samo posiadanie opinii bez realizacji zawartych w niej zaleceń nie spowoduje poprawy funkcjonowania ucznia w szkole.


Z poważaniem
J.Kulinska

Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” w SP 2

Z przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły Małgorzta Duda
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Gratulujemy!!!


opiekun mgr Iwona Kubala

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śl.  ogłasza nabór dzieci z rocznika 2008 i 2009 do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 .
Formalności związane ze zgłoszeniem  dziecka należy  dopełnić w terminie od 2 – 20 marca 2015 r. w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8:00 -15:00 .
Osoba zgłaszająca powinna posiadać dokument potwierdzający jej tożsamość.

REGULAMIN REKRUTACJI

Plan lekcji obowiązujący od 19.01.2015

 

Nakrętki dla Kajetana

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W dniach 11-17.09.2014 w naszej szkole przeprowadzana była ewaluacja zewnętrzna..Badanie to miało na celu sprawdzenie przez  zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach jak nasza placówka spełnia wymagania Państwa wobec szkół w Polsce.
Miło jest mi poinformować Rodziców, że nasza "dwójka" została oceniona wysoko (B) w 8 wymaganiach i bardzo wysoko (A)w 4 wymaganiach. Cały raport można przeczytać na stronie www.npseo.pl. Wszystkim zaangażowanym w badanie (ankiety, wywiady)serdecznie dziękuję. Raport natomiast posłuży szkole do dalszego doskonalenia pracy.

Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem

KLUBY PIŁKARSKIE

UBEZPIECZENIE

Aby zapewnić Państwu oraz Rodzicom pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2014/2015 wybrała Państwa Placówka Oświatowa uruchomiliśmy specjalną stronę internetową.

www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży w Państwa  Placówce Oświatowej, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt  do Ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Hasło  dostępu  do strony www.ubezpieczeniwszkole.pl dla Państwa Placówki Oświatowej to: i654299

Stypendium socjalne - informacja dla rodziców

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Uchwała w sprawie wyprawki szkolnej

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

Wszyscy rodzice mają pełny dostęp do:

OCEN, FREKWENCJI, OGŁOSZEŃ, PLANU LEKCJI I ZMIAN SPOWODOWANYCH ZASTĘPSTWAMI, INFORMACJI, TERMINARZA, SPRAWDZIANÓW, WYDARZEŃ, ZEBRAŃ, PODRĘCZNIKÓW ITP.

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

List Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Lista usprawnień

PREZENTACJA SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin wywieszony na frontowej ścianie przy wejściu od ulicy Ks. Roboty.

Należy także stosować się do zasad korzystania z boiska umieszczonych na tablicy informacyjnej.

Korzystanie z boiska przez osoby postronne jest możliwe po zawiadomieniu szkoły  np. telefonicznym - tel SP2 324563127 (pon.- pt. 8.00-14.00) lub mailowym (sp2@wodzislaw-slaski.pl) podając datę, godziny oraz nazwisko i imię osoby pełnoletniej odpowiedzialnej  za grupę korzystającą z boiska.

Przypominamy, że obiekt jest monitorowany.

Dyrektor szkoły Joanna Kulińska

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Edunews.pl - Portal o nowoczesnej edukacji

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE

Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej informuje o organizowanej akcji zbierania nakrętek.

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

,,Koń moim przyjacielem - hipoterapia krok do lepszego poznania świata

Zarząd Fundacji ,,Wspólnota Dobrej Woli'' w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór
kandydatów na uczestników projektu:
,,Koń moim przyjacielem - hipoterapia krok do lepszego poznania świata"

szczegóły

Warto być dobrym

Wychowanie do dobrze pojmowanej tolerancji


by Paweł Magiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW